Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Bare nogle tanker i den tidlige morgenstund...💚
 
 
Verden er ikke et paradis, og dog er det her vi alle lever vores jordiske liv. Jorden kunne være et jordisk paradis, - hvis menneskeheden ville sande, at alt er os givet, til at vi kan skabe et paradis på Jord. Gud, har skænket os naturen, alle dyrene, fiskene i havene, alle de råstoffer, som vi kan drømme om, luft at indånde, vand at drikke og vand til afgrøder. Sol, måne og stjerner, ej at forglemme. Gud gav os krop, sjæl og ånd, - sanser, hjerne og hjerte. Han gav os vilje og tanke, til at handle og forvalte gaven som Jorden er. - Spørgsmålet som melder sig hos mig er følgende; - har vi gjort det godt nok, har vi forvaltet denne Jord, efter bedste evne? Indtil nu, er svaret efter min opfattelse, et stort rungende NEJ. Kan vi gøre det bedre? - Det kan vi den dag, vi kan behandle vores næste, som en ven, og dele Guds gave retfærdigt mellem hele menneskeheden. Den saglige dag hvor vi kollektivt indser, at kærlighed tæller mere end mammon. At krige kun fører elendighed og nød med sig, at vejen til fred og accept mennesker imellem, handler om at at følge hjertet, og ikke at lade magt og begær styre verden. Når den dag oprinder, hvor vi indser, at naturen bibringer os alle vores ressourcer. Dyrelivet i al sin mangfoldighed er levende skabninger, overdraget i vores varetægt - at vi som mennesker, er forpligtet til at passe på, drage omsorg og bevare den natur som blev os givet, og ikke misbruge og udslette naturen, uden tanke på fremtidens generationer. Da vil menneskeheden kunne skabe en langt mere kærlig og tryg verden at leve i...💚
 
 
(Bare nogle tanker i den tidlige morgenstund, som jeg gerne vil dele med jer) 💚