Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Lidt om Ærkeenglen Chamuel…💚💚💚
 
 
 
Navnet Chamuel betyder, den som søger Gud, eller den som ser Gud. Chamuel er en af de store Ærkeengle, som står Gud nær. Chamuel er en af “de yngre Ærkeengle” - og så vidt jeg ved, er han ikke omtalt i hverken bibelske eller jødiske skrifter. Hvilket de fleste Ærkeengle jo ikke er. Der findes utallige Ærkeengle, som aldrig er blevet nævnt i disse skrifter, og rigtig mange Ærkeengle er kommet til vores kendskab, i nyere tid…💚
 
Chamuel, er en stor leder engel, med mange engle under sig, og mange gerninger, af vidt forskellig slags som henhører direkte under ham, eller som han fordeler mellem alle sine hjælpende engle. I det nedenstående vil jeg nævne nogle af disse opgaver og gerninger...💚
 
Chamuel er en Jordens vogtere, han beskytter Jorden fra indtrængen og påvirkning af lavere og nedbrydende energier...💚
 
Chamuel er også en kærlighedens engel, han er den som bevirker tvillingesjæle mødes i det jordiske liv. Ofte sørger han for, at disse mødes en sidste gang, i et kærlighedsfyldt jordisk liv, i den sidste jordiske inkarnation, inden de atter mødes og genforenes i Guds Rige...💚
 
Denne alsidige og kraftfulde Ærkeengel, er behjælpelig med at beskytte os mod lave energier, negative påvirkninger, og løfte os op på et højere energiniveau, hvor vi kan føle os trygge, holde os fri af angst. Chamuel svøber os i kærlige trygge energier, hvis vi beder om det…💚
 
Det siges, at Chamuel, er os behjælpelig med at finde ting som vi har mistet. Dette er tildels rigtig, hvis det vi har mistet, har væsentlig betydning, for vores videre liv, vores jordiske mission og gerninger, eller har stor værdi for os i vores hjerte...💚
 
Chamuel er som sagt en engel med store og vidtspændende gerninger, både for Jorden på Jorden og for menneskeheden. Han kan også hjælpe os i vores karrierevalg, og fremme vores evner og kvaliteter i arbejdsmæssige sammenhæng, - hvis dette er nødvendigt for at give os, den karriere og de arbejdsopgaver som er vigtige for vores videre livsforløb. Derfor er Chamuel en engel som vi kan henvende os til, når vi gerne vil guides til at udføre/fuldføre vores gerninger og livsformå, her på Jorden, i dette jordiske liv…💚
 
Chamuel er en en smuk ung engel af udseende, lattermild og meget kærlig af væsen. En klar, men bevægelig og flimrende aura står om hans legeme, - hans udstråling er lysende grøn, - dog kan Chamuel også fremstå med en ferskenfarvet lysende strålekrans/udstråling...💚
Enhver kan bede Chamuel om hjælp og vejledning, - enten i tanke eller bøn...💚
 
Joanna Tengvad