Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Målet med den spirituelle udvikling…💜💜💜
 
 
Den spirituelle udvikling, er en meget personlig udvikling, hvor vi stifter bekendtskab med egne dybder og højder. Vi kommer i kontakt med mange lag i os selv. Vi åbner op for de spirituelle evner som ligger latent i os alle. Det er ikke fordi vi absolut skal have som mål - at bliver vi rigtig dygtige, til at beherske en eller flere evner - så skal vi være alternative behandlere, og udnytte vore evner på forretningsmæssig måde. Den spirituelle udvikling er først og fremmest en indre og ydre udvikling som tager udgangspunkt i os selv, og handler om at lære os selv at kende på flere planer. At det så kan munde ud i, vi med tiden kan hjælpe andre mennesker gennem vore evner er en anden sag. Hvis formålet med vores spirituelle udvikling fra Det Guddommeliges side, også indebærer at den skal give os en levevej og indtægt, vil vi uvægerligt blive ført i den retning. Men vi må aldrig glemme, at hovedformålet med vor personlige spirituelle udviklingsrejse, er at udvikle os selv spirituelt, komme tættere på sjælens kærligheds energi og Det Guddommelige, at udvikle os til at blive den kærligste udgave af os selv…💜💜💜
 
Måske du tænker, du ikke har lyst til at udvikle dig spirituelt, og du helst er fri for at lære dine spirituelle evner at kende? Dertil kan jeg kun svare, - det er vi ikke selv herre over. Er det forudbestemt at din spiritualitet skal aktiveres og udvikles i dette liv, vil du blive “sendt” ud på den spirituelle livsrejse. Omstændigheder i dit liv, vil ofte bevirke denne rejse påbegyndes. Omvendt kan du ikke “presse” en spirituel udvikling til at gå i gang, eller udvikle dig hurtigere eller på et højere stade, end Det Guddommelige har forudbestemt for dig...
 
Til sidst vil jeg tillade mig at pointere, et spirituelt menneske er ikke et “bedre” menneske, end et menneske som ikke er startet på sin spirituelle rejse endnu. Vi er alle lige for Gud, og vi er nøjagtig på det stade i vores åndelige/spirituelle udvikling, - som Det Guddommelige har planlagt for og med os...💜💜💜
 
Joanna