Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Kontakt til engle...

 


Alle engle er tilknyttet Gud, måske du har læst eller hørt om Ærkeenglene. Det er engle der står Gud meget nær. Inden for englehirakiet har alle engle deres opgaver, her er nogle engle ledere, som fordeler de forskellige opgaver mellem englene. Alle engel tilhører Guds engleskarer og Gud står over dem alle. Fra Guds Rige, udsendes alle de engle, som gør tjeneste på Jorden. Det er kun en del af Guds engle som har tjeneste her på Jorden. Og tro mig, de arbejder hårdt!Vi mennesker lever på Jorden, vi lever vores liv i denne dimension. Men der findes også andre dimensioner. Guds Rige er en dimension af lysenergi og kærlighed, dette Rige har så høj en vibrationsfrekvens, at her kan kun Gud, Jesus og englene opholde sig. Dog kan vi som sjæle (energi/lyslegemer) - få adgang til dette Rige, og nogle af os, har besøgt dette Rige, når vi ikke har levet her på Jorden. Alle har vi vores oprindelse i Riget. Her er vi alle skabt af Guds kærlighed og lys.

 

Her på Jorden, er energien tung, og vibrationsfrekvensen ligger langt lavere end i Guds Rige. Som menneske har du også en vibrationsfrekvens, du indeholder og udsender energi, som har en bestemt frekvens. Den kan svinge en hel del. Hvis du har det dårligt, har tunge tanker og er ked af det, så går din vibrationsfrekvens ned på et meget lavt niveau. Er du derimod opfyldt af kærlighed, og i balance med din inderste kerne, så er din vibrationsfrekvens på et højt niveau.

 

Nogle engle, især de engle, hvis opgave det er, at trøste os mennesker, guide os, bringe os budskaber, højne kærlighedsenergien på Jord, eller engle hvis opgave det er, at arbejde sammen med healere, clairvoyante, præster, læger, videnskabsfolk, kunstnere og mange andre, - disse engle er istand til at kontakte os, fordi de kan tilpasse sig vores tungere energi her på Jorden. Og de kan afpasse deres vibrationsfrekvens så den harmonerer med den frekvens som det enkelte menneske indeholder og udsender.

 

Engle er lysvæsener, skabt af Guds lys, de er ikke mennesker, med en bastant fysisk krop som os. De har et legeme, et lyslegeme, men fremstår med krop og ansigt som os mennesker, fra deres legemer udgår lys, som af det menneskelige øje, kan opfattes på forskellig vis. Disse engle kan, når de tilpasser sig vores vibrationsfrekvens, gøre det muligt for os, at opfatte deres legeme og tilstedeværelse med vores almindelige menneskelige sanser.


Faktisk kan du være i stue med en engel, uden du kan se den med dit syn, fordi vibrationsfrekvenserne ikke harmonerer. Andre gange, passer vibrationsfrekvenserne næsten, og englen kan komme igennem til dig, med sin stemme, en duft, eller andet som du kan opfatte. Ofte kan de ved telepati kontakte os, når vibrationsniveauet næsten er samstemmende. Vi modtager på ét sekund ord, sætninger og billeder i vores hjerne, som vi ikke aner hvor kommer fra. Højst sandsynligt, er det en engel som forsøger at videregive information til dig, guide dig eller trøste dig.

 

Ønsker du kontakt til engle, så er “chancen” størst, når din energi er “god” - når du er positiv, afslappet og i balance. Du kan bede om kontakten ved bøn, eller i tanke eller tale. Englene kan bedst kontakte dig, når din vibrationsfrekvens er lidt høj, for så skal de ikke gøre sig så store anstrengelser for at tilpasse deres meget høje frekvens, til et meget lavt frekvensniveau. Ønsker du kontakt til engle, så skal ønsket være inderligt, og ikke bare for sjov. Engle tager deres kontakt til os mennesker meget seriøst, og spilder ikke tiden og deres tjenester på, at vi IKKE tager dem seriøst.

 

Dog sker det, at engle henvender sig til mennesker som slet ikke tror på engle, eller har bedt om nogen form for kontakt til engle. Men tro mig, de har deres grunde til også at henvende sig til skeptikere, eller til mennesker som ikke har bedt om deres hjælp. Det er altid en fantastisk stor oplevelse at få denne kontakt, og intet menneske uanset tro eller ikke tro, vil altid huske denne kontakt, og ofte løbende blive guidet på deres videre livsrejse.

 

Til sidst, men ikke mindst vil jeg nævne, at der findes engle, som er højt specialiseret, de er i stand til at kontakte os, når vi VIRKELIG har brug for det, selvom vores vibrationsfrekvens er meget lav, hvilket den er, når vi har det hårdt og svært i livet, f.eks. ved sorg, fysisk og sjælelig smerte, ved katastrofale hændelser, og ved overgangen mellem liv og “død.”(dødsangst) Min overbevisning er, at “døden” ikke eksisterer, vi transformeres fra et jordisk liv ind i et himmelsk liv, i en anden dimension. Det kaldes også for genopstandelsen...

 

Joanna