Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Hjerte og fornuft...

 

 

Vi mennesker er ofte “fornuft væsener” - vi lader fornuften styre mange ting i vort liv, vore handlinger, vore beslutninger, og mangt og meget i vores hverdag. Det føles nemlig trygt og godt.


Men det trygge og forudsigelige, kan også blive kedeligt og meget rutinemæssigt. Vi ved, at lader vi fornuften styre vort liv, ja så kan det jo nok ikke gå helt galt. Dog kan vi blive “snydt” for meget. Ofte kommer vore følelser ikke i spil, når vi kun lader fornuften styre. Vi afholder os fra at tage chancer, og vi får ikke afprøvet nogle ting, som vi måske på sigt kunne lære meget af. At lade hjertet og vore følelser styre vort liv, er mere udfordrende, og kan have sine “omkostninger” rent følelsesmæssigt. Vi kan blive berørt i vore hjerter, og det kan gøre ondt. Ved at lade hjertet styre vore handlinger, kan vi udvikle os på et højere “kærlighedsplan” - hvor vi som “fornuft - væsener” ikke kan opnå adgang til.

 

De fleste af os, er nok en blanding af “hjerte menneske” og “fornuft menneske”. En god blanding, som både udfordrer os følelsesmæssigt, men også giver os tryghed...

 

Joanna

 


Fornuft, betyder: Fornuft er evnen til bevidst at få mening ud af ting, anvende logik, etablere og verificere fakta, og ændre eller retfærdiggøre praksis, institutioner og overbevisning baseret på ny eller eksisterende information. Det er tæt associeret med karakteristiske menneskelige aktiviteter såsom filosofi, videnskab, sprog, matematik og kunst og betragtes normalt som værende et af den menneskelige naturs definitive egenskaber. Fornuft, eller et aspekt af den, henvises somme tider til som rationalitet.

Fornuft er, ligesom vane og intuition, en af de måder hvorpå tænkning kommer fra en idé til en relateret idé. For eksempel er det den metode hvorved fornuftige væsner forstår sig selv tænke over årsag og virkning, sandhed og usandhed, og hvad der er godt eller dårligt. Fornuften forbindes også tæt med evnen til selvbevidst at ændre overbevisning, attitude, traditioner og institutioner, og derfor med evnen til at opnå frihed og selvbestemmelse.

Et verbum, der er tilknyttet fornuften, er at ræsonnere, der defineres som "at tænke logisk og fornuftigt". Disciplinen logik studerer måder hvorpå mennesker ræsonnerer sig logisk igennem et argument. "At ræsonnere (noget)" kan dermed forstås som at begrunde, forklare eller retfærdiggøre en begivenhed, et fænomen eller en adfærd gennem argumenter og slutninger (såkaldte ræsonnementer), der er opnået gennem brug af fornuften og logikken.

Psykologer og kognitionsforskere har forsøgt at studere og forklare hvordan mennesker ræsonnerer, dvs. hvilke kognitive og neurale processer der aktiveres, når man anvender sin fornuft, og hvordan kulturelle faktorer påvirker de slutninger, som man drager. Feltet automatiseret ræsonnement studerer hvordan fornuft potentielt set kan modelleres ved hjælp af computere.

Dyrepsykologi beskæftiger sig med spørgsmålet om hvorvidt andre væsner end mennesket besidder fornuft.)


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi