Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Video
Fadervor sunget på aramæisk, meget smukt og meditativ.