Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Lad intuitionen tale

 

 

Jeg tror godt, at du kender det her:


•En indre stemme sagde mig, det var rigtigt
•Det kom bare lige ud af det blå
•Jeg kunne mærke det
•Jeg havde det på fornemmelsen
•Det var et pludseligt indfald
•Der er mere mellem himmel og jord

 

Jeg tror også godt, at du ved, det er din intuition, der taler til dig.

Jeg oplever ofte situationer, hvor jeg bare ved, hvad jeg skal sige eller gøre, uden at jeg ved, hvordan jeg ved det. Jeg ved bare!

Jeg oplever også, at når jeg lytter til min intuition, så løsner udfordringer sig op, og jeg finder en vej.

Jeg har til gengæld også erfaret, at når jeg ikke lytter til min intuition, vælger at overhøre den fordi min rationelle tankegang får overtaget, går det ikke særlig godt. Tingene mislykkes for mig, jeg kan ikke finde ud af at få sagt de ting, der skal siges, og jeg får truffet de forkerte valg.

 

Danmark er et vidensamfund

 

Dagligdagen på vores institutioner, skoler og arbejdspladser i det hele taget er meget påvirket og præget af at skulle præstere, og der bliver stillet meget høje krav om en teoretisk tilgang til tingene. Danmark er blevet et vidensamfund.

 

Vi tilbringer rigtig meget tid med at være i hjernen, og forsøger at tænke os ud af forskellige situationer og udfordringer. Intuitionen er blevet undertrykt og glemt, fordi det kan være svært at bevise og argumentere fagligt og teoretisk ud fra sin intuition. Hvor har du det fra – det din intuition fortæller dig? Hvordan kan du bevise, at det du siger er rigtigt?

 

Intuitionen er, det du ved,
uden du ved, hvor du ved det fra

 

Intuitionen som inspirator

 

Jeg er et menneske, der har læst meget og været flittig deltager på kurser og uddannelse, og det har naturligvis inspireret mig rigtig meget. Jeg har dog ofte oplevet, at når jeg skulle omsætte det læste, så kunne jeg ikke huske rækkefølgen. Det var som om “manualen” blev i hovedet, og jeg kunne ikke trække det ønskede frem på den “rigtige” måde og efter behov. Jeg oplevede, at når jeg tænke for meget over det læste, så blev jeg usikker, blev tøvende og manglede handlekraft.

 

Jeg begyndte at lægge mærke til, at når jeg “bare” kastede mig ud i noget, jeg ikke havde prøvet før eller planlagt, f.eks. svære samtaler så lykkedes tingene for mig. Budskaberne nåede frem.

 

Når jeg reflekterede over, hvad der skete undervejs i processen, gik det op for mig, at når jeg skubbede den læste manual af vejen, så havde jeg en indre vejleder med, som “hjalp” og inspirerede mig. Jo mere jeg lyttede og omsatte til handling, jo mere lykkedes de ting, som jeg beskæftigede mig med. Især de udfordrende ting.

 

Intuitionen virkede som inspirator, kom med løsningsforslag – min opgave var “bare” at omsætte til handling.

 

Intuitionens mange udtryksformer

 

Intuitionen har mange måder at udtrykke sig på. Den taler i billeder, udsagn, energi i kroppen eller mangel på samme. Den kan tale i dufte og fornemmelser, som man ikke kan udtrykke med ord.

 

Min proces har bestået i at lære at finde ud af, hvornår det er min intuition der taler, eller hvornår det er den rationelle tankegang styret af teori, holdninger eller modstand. Processen har også bestået i at arbejde med at få roen ind, så intuitionen kan komme til at “tale”, og at jeg er i stand til at registrere, når den taler. Derudover har jeg skullet lære at lytte og tage den alvorligt og ikke mindst acceptere intuitionen som en (k)ærlig vejleder, der vil det bedste. Også selv om jeg har skullet gøre eller sige ting, hvor jeg har tænkt: “Det kan jeg da ikke gøre eller sige!!!” Jeg har i processen skullet give slip på gamle tankemønstre og kommunikationsformer samt handlinger.

 

Stol på din intuition

 

Min erfaring er, at mange mennesker ikke stoler nok på intuitionen – og tænker hvor vidste jeg det fra? Jeg har oplevet medarbejdere rundt omkring, som har fortalt mig, at deres intuition havde inspireret og vejledt dem, og at de havde undladt at handle, fordi de manglede troen på, at det kunne være rigtigt. Derudover dukkede det også op, at deres intuitions vejledning ville gå stik imod f.eks. institutionens eller arbejdspladsens aftaler og opfattelse af værdigrundlag.

 

Når jeg underviser eller superviserer, så spørger jeg ofte deltagerne: “Hvad siger din intuition dig? Hvad var det første, du tænkte, da jeg stillede dig spørgsmålet? Stol på og følg din intuition! Den er din bedste vejleder!”

 

Resultaterne for mennesker der bevidst vælger at udfordre sig selv og bringe deres intuition i spil er en oplevelse af større selvværd,og god følelse af at være kompetent. Det giver mod og overskud til at gå ind i udfordringerne med en viden om, at løsningerne på og inspirationen til at løse udfordringerne kommer via den indre vejleder – intuitionen og at den altid er “lige ved hånden”.

 

Intuitionen er en hellig gave, og det rationelle sind en tro tjener. Vi har skabt et samfund der ærer tjeneren og har glemt gaven.
(Albert Einstein)

 

Kilde: Forfatter Hanne Aaling Risager