Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Kender du Thomas evangeliet?

 

 

 

 

Thomas evangeliet er en samling af Jesus ord i et papyrushåndskrift, der blev fundet i 1995 ved Nag Hammadi i Egypten.


Søren Giversen, professor, dr. theol har i mange år beskæftiget sig med Thomas evangeliet, og oversat de skrevne ord fra koptisk, et gammelt egyptisk sprog til dansk. Teksten rummer udsagn, der med større eller mindre ret tillægges Jesus.

Thomas evangeliet er en gammel tekst, men den har også noget at sige nutidsmennesker, om det at være menneske.

 

Tryk på link, og læs Thomas Evangeliet.

 

Thomas evangeliet