Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

De kærlige tankerAt tænke kærlige tanker om sig selv, spiller en meget større rolle end vi måske går rundt og tror. Kærlige tanker opfattes af vores hjerne, og ledes derfra til vores  følelser og ud i hele vor krop og psyke.

 

Det er vigtigt at tænke godt om sig selv, og det er vigtigt at forsøge at tænke positivt om sine medmennesker. Hver en kærlig tanke “opmagasineres” i vor hjerne, de lagres her, hvor de altid vil blive husket. Hvis du hver dag, sender kærlige tanker til dig selv, og måske også taler kærlige ord til dig selv, vil dette påvirke dig, til at blive mere positiv og mere kærlig, både i tænkemåde, og i kærlige handlinger. Når vi tænker og handler kærligt, så er vi meget mere i balance med vor inderste kerne, vor sjæl, - som altid er kærlig. Vi ved vist alle, - er vi kærlige og hjælpsomme, så har vi det bedst. Det er fordi, vi gennem kærlige tanker og handlinger, kommer i kontakt med vor inderste kerne, vor kærlige sjæl, og handler i overensstemmelse med Guds kærlige væsen og den universelle kærlighed, som vi alle er en del af...

 

Joanna