Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Genkendelse...

 

 

Jeg tror vi alle har oplevet at “blive set” - ikke bare kigget på, som vi normalt kigger på hinanden, når vi mødes, taler sammen, står eller sidder over for hinanden. Men virkelig set og genkendt. Du har sikkert selv prøvet at møde et menneske, og med et enkelt blik, straks været klar over, at denne person kender du, men samtidig har du været helt bevidst om, at du aldrig har mødt eller kendt personen.


Det sker vi møder og genkender et andet menneske, som vi har kendt i et tidligere liv, eller i den dimension hvor vi befinder os, når vi ikke er på Jorden.

 

Når mennesker mødes i dette liv, og har en fortid sammen i tidligere liv, eller fra dimensionen, hvor begge har opholdt sig, - så går genkendelsen som oftest begge veje. Begge personer genkender hinanden på et splitsekund.


Stammer genkendelsen fra et tidligere liv, er det som oftest den fysiske genkendelse, der gør sig gældende. Den fysiske fremtoning, måden personen bevæger sig på, måden personen taler på, er nogle af de ting, som man genkender.

 

Har genkendelsen sin oprindelse fra et liv i dimensionerne, er det som regel, personens udstråling, - aura som man genkender først, man kan sige sjælene genkender hinanden. Her er det ikke den fysiske genkendelse, men den sjælelige genkendelse, der gør sig gældende. Sådanne møder, er altid hjertelige og glædelige, - og mennesker der mødes i dette liv, som har kendt hinanden i dimensionerne, oplever disse møder, som en genkendelig kærlighed, på et højere plan. Ord er unødvendige, man føler man bliver set med kærlighed, og man udveksler kærlighed, selv ved korte møder, hvor man lige fanger hinandens blik, - og vejene derefter igen skilles. Disse møder glemmer man aldrig, dem bærer vi med os gennem hele dette liv på Jorden…

 

Der er flere grunde til vi møder mennesker fra tidligere liv, og fra vort liv i dimensionerne. Det vil jeg skrive om, på et senere tidspunkt…

 

Joanna