Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Pinsen er fejring af Helligåndens komme til Jorden...

 

 

Pinsen falder altid 50 dage efter Påske, og 10 dage efter Kristi Himmelfartsdag. Ifølge beretningerne i Apostlenes Gerninger, kapitel 2 - var det på denne dag, Helligånden kom til apostlene, og de blev fyldt af Helligånden. Derved kunne apostlene tale og forstå andre sprog, så de kunne udbrede det kristne budskab, til de mange jøder fra forskellige verdensdele, der dengang boede i Jerusalem. Denne begivenhed, kaldes også for Pinseunderet. Pinsen regnes traditionelt for kirkens fødsel...

 

Joanna