Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Hvor befinder vi os, når vi ikke er på Jorden?

 

 

Din inderste kerne, din sjæl, vil altid gerne gøre alt det bedste for dine medmennesker og dig selv. Din sjæl er altid kærlig. Det guddommelige har, fra før vi blev født ind i denne verden, udstyret os med en kærlig sjæl, for vi har alle været i Guds varetægt, og under indflydelse af Guds nærvær og tilstedeværelse i den dimension, hvor vi hører hjemme, når vi ikke opholder os her på Jorden.

 

Vi har selv valgt, at blive født ind i dette liv, på Jorden. Vi har indgået en aftale, med det Guddommelige, inden vi blev født ind i dette liv.

 

Nogle mennesker forbliver i den dimension hvor Gud er nærværende og Jesus er til stede. De indgår i en verden, som er meget mere kærlig, og mere udviklet på alle planer. Her findes ingen krige, sult og alvorlige sygdomme. Her findes ikke nogen form for valuta, penge findes ikke. Landbruget er økologisk, og alle ting der fremstilles, er på alle måder af rene råvarer og materialer. Naturen misbruges ikke, her eksisterer ikke økonomiske gevinster, ved at udnytte naturens ressourcer. Naturen er frodig og man værner om dyrelivet. Her findes sol, måne og stjerner, ligesom på Jorden.


Menneskene arbejder i denne dimension, men ingen nedslides, man arbejder ud fra helt andre præmisser, hvor hjælpsomhed og kærlighed til hinanden, er de drivende kræfter. Alle der opholder sig i denne dimension, har Gud genoprejst i et sundt legeme, uden sygdomme, i en alder som er aftalt med Gud. Disse mennesker er genkendelig for sig selv, og for dem der kendte dem på Jorden. Altså slægtninge, venner og bekendte kan genkende hinanden. I samråd med det Guddommelige - kan man komme til at leve sammen, med sine kære, eller i nærheden af slægtninge, - hvis man ønsker det. Menneskene kan også indgå i nye forhold, stifte familie og få børn, fuldstændig som på Jorden. Man ældes ikke så hurtigt her, da Gud har fornyet hver en celle i menneskenes krop, inden de indtræder i denne dimension.

 

Alle som opholder sig her, har ingen bekymringer om at betale husleje, skat eller andre udgifter. Den slags bekymringer hører Jorden til. Der er sørget for gode boliger til alle. Gud har sørget for alt! Der er tænkt på alt!

 

I dette Rige er Jesus Konge, og han rejser ud blandt menneskene som han også gjorde i sit liv på Jorden.
Energierne i dette Rige, er meget lettere og lysere, end på Jorden, da Jesus er til stede fysisk i Riget, og fordi Guds nærvær, er allestedsnærværende. Kærligheden som er til stede mellem menneskene, i denne dimension er meget mere udviklet og ren, og bevirker også at at energierne er højnet, op på et stade, som mærkes i hver en celle, hvert et hjerte og sjæl. Menneskene er frie, der er ikke tyngende problemer, og ingen kæmper for overlevelse på den ene eller anden måde.


Man lever ikke efter de 10 bud, - disse bud blev givet til et bestemt folkeslag, på et bestemt sted på Jorden på et bestemt tidspunkt i menneskehedens historie og udvikling. I dette Rige, i denne dimension er det kærligheden i alle aspekter, der er omdrejningspunktet. Her efterleves faktisk kun én regel - størst af alt, er kærligheden. Det er her du hører hjemme når du ikke er på Jorden...

 

Hvorfor er jeg på Jorden, tænker du måske? Hvorfor er jeg ikke i dette Rige, hvor alt er godt og kærligt?
Det er fordi, du har indgået en aftale med det Guddommelige om at være med til at udvikle Jorden, at udbrede kærlighed, og højne energierne, at være med til at skabe Himmel på Jord. Du har en mission, en opgave, eller noget du skal udleve her på Jorden. Måske har du ønsket at komme på Jorden, for at leve eller genoptage et kærlighedsforhold, til din/dine kære som ønskede at arbejde for at højne Jordens energier, og derfor befinder sig på Jorden. Med det Guddommeliges medvirken, - vil du da genforenes med dem på Jorden. Og senere i Riget igen.

 

Når din gerning er tilendebragt på Jorden, - vil du med det Guddommeliges indgriben igen indtræde i dette Rige...

 

 

Der findes også andre dimensioner..der er forskellige niveauer,- på højeste niveau findes Guds Rige, i denne dimension, indgår også Engleriget.

 

 

Joanna