Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Afsked med Jesus

 

 

Kristi Himmelfartsdag, falder altid 40 dage efter Påskedag, som jo var dagen hvor Jesus opstod fra de døde. Kristi Himmelfarts dag, fejres i alle kirker i hele landet.. Mange mennesker opfatter dog kun denne dag, som en kærkommen fridag.


Men faktisk er det en betydningsfuld dag for de fleste kristne. Det var jo dagen, hvor Jesus drog bort fra denne verden. Dagen hvor han tog afsked med sine disciple, og rejste til sin far Gud, for at være ved Guds side, som hans “højre hånd.” Altså, Jesus hjemkaldes af Gud, til at indtræde som Guds søn i Guds rige, - som “højre hånd” - hvilket vil sige, at Gud og Jesus udgør en enhed i Guds rige, - og herfra udgår al deres kærlighed i fællesskab, til os mennesker på Jorden.

 

I 40 dage, mødtes Jesus ofte i hemmelighed med sine mest betroede disciple ude i ørkenen. Han helligede sig helt sine disciple, brugte sin sidste tid på Jorden sammen med dem. Jesus og disciplene var tæt knyttet til hinanden, måske mere end vi kan forestille os. Tænk på, at disciplene havde fulgt Jesus gennem tykt og tyndt i en årrække.

 

I 40 dage, forberedte Jesus sine disciple på, at han ville forlade dem. Han forberedte dem på, at han ikke mere ville være fysisk til stede iblandt dem, at han ville forlade denne verden, og indtage sin plads ved Guds side. Han instruerede dem i hvordan de skulle udbrede hans gerninger og budskaber, hvordan de skulle gå ud og missionere blandt folk.

 

Jesus fortæller også at han ikke vil forlade dem “faderløse” - at en Talsmand vil komme. Helligånden, Guds ånd, bærer også navnet Talsmand. Disciplene får at vide, at Talsmanden, vil guide og lede deres vej.

 

På et tidspunkt, før han drager til Gud, kalder han en af disciplene til side. De går væk fra de andre, så de er ude af deres syn. Her viser Jesus ham, sin Guddommelige fremtoning. Jesus står foran disciplen med sit lyslegeme og det udseende som han vil fremstå med i Guds rige. Disciplen ser for første gang, Jesus som han virkelig ser ud...Jesus fortæller ham, at alle der indtræder i Guds rige, vil genopstå i et nyt legeme, en smuk og sygdomsfri krop. Genkendelig for sig selv og genkendelig for andre.
De andre disciple spørger senere den udvalgte disciple om - hvad det var Jesus ville ham. Han kan ikke svare fyldestgørende, da det han har fået vist og fortalt af Jesus, er så smukt og enestående, at han mangler ord…

 

Joanna