Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Vi påvirkes forskelligt...

 

 

Har du nogensinde siddet ved en søbred, og kigget på det blåsorte vand?
Nogle mennesker føler en dyb fred og velvære, ved at kigge på søens rolige blåsorte vandspejl. De føler en afslappelse brede sig i sindet, tankerne falder til ro, og åndedrættet bliver langsomt. Søens rolige blanke overflade indbyder til en meditativ tilstand.


Men der er også mennesker, som føler ubehag, og en snigende angst, ved at kigge på det blåsorte vand i en sø. Det mørke, uigennemtrængelige vand, virker dystert, mystisk og angstfremkaldende. Det sætter tanker igang, om hvad der skjuler sig under overfladen af søen. Angst for det ukendte, og det uforudsigelige, er nogle af de tanker, der dukker op i bevidstheden. En tristhed, kan også indfinde sig, og nogle føler nærmest en knugen for brystet. Hvis man kan mærke at man begynder at synke ned i sådanne tanker, eller pludselig befinder sig i en sindsstemning, man ikke ønsker, at befinde sig i, - er det bedst at gå væk fra søbredden, - at se på noget andet, gerne noget grønt og lyst, såsom træer og buske, solen på den blå himmel, - og lytte til fuglenes sang. Derved kan man ændre sin sindsstemning, - og “løfte” sig op i et lysere tankeunivers...

 Joanna