Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Valborg aften

 

 

 

 

Valborg Aften er den 30. april, aftenen og natten før 1. maj. I ældre tid blev aftenen fejret som en form for forårsfest. Der blev danset, og man brændte blus - Valborgblus. Et blus kunne fx være et bål, men også ild, der blev tændt i en tjæretønde. Bål og blus skulle helst tændes med "vild ild", dvs. ild , der var lavet helt fra bunden, og ikke hentet fx i køkkenet.

I Østjylland brugte landsbyens unge aftenen til at uddele gadelam. Man satte de unge mænd og kvinder sammen i par, og den partner, man fik tildelt, var ens "gadelam" for resten af året. Der var forpligtelser forbundet med at være gadelam, f.eks. at parret skulle danse et vist antal danse med hinanden ved de gilder, som blev holdt i årets løb.

 

Aftenen kunne også bruges til at tage varsler om netop parforhold ved hjælp af et par rønnekviste. Den, der ville tage varslet nævnte navnet på en mand og en kvinde, samtidig med at kvistene blev sat op mellem loftet og tagbjælken. Hvis kvistene slog rod, kom de to til at danne par i virkeligheden.

På Valborg Aften mente man også, at hekse kunne være særligt aktive. De rejste afsted til "Troms kirke" i Norge for at holde heksemøde og lave ugerninger.

 

Kilde: Nationalmuseet