Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Her kan du læse Thomasevangeliet...

Thomas evangeliet v/ Søren Givesen

Thomas evangeliet er en samling af Jesus ord i et papyrushåndskrift, der blev fundet i 1995 ved Nag Hammadi i Egypten.


Søren Giversen, professor, dr. theol har i mange år beskæftiget sig med Thomas evangeliet, og oversat de skrevne ord fra koptisk, et gammelt egyptisk sprog til dansk. Teksten rummer udsagn, der med større eller mindre ret tillægges Jesus.

Thomas evangeliet er en gammel tekst, men den har også noget at sige nutidsmennesker, om det at være menneske.

Dette er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned.

 

Tryk på link, og gå direkte til siden.

 

Thomas evangeliet