Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Oversigt over sten og krystaller...

 

 

 

 

 

På nedestående link, kan du læse om sten og krystaller.

 

http://netspirit.dk/new/faq/?cat=72&s