Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Lidt om symboler...

 

 

 

 

 

Når du analyserer tekster (noveller, digte, eventyr osv.), billeder og film, vil der ofte indgå symboler på den ene eller anden måde. Symboler er kort sagt ting, der repræsenterer noget andet, fx vil en rød rose ofte symbolisere kærlighed, eller en hvid due symbolisere fred.

Symboler er aldrig tilfældigt valgt, de er altid ladet med betydning. Derfor vil du med en grundlæggende forståelse for symboler og symbolik være langt i din analyse og fortolkning af en tekst eller et billede.

I det følgende gennemgår vi en lang række symboler, som ofte anvendes i film, billeder og tekster, og hvad deres betydning er. For flere symboler gælder det, at de kan have forskellige (og nogle gange modsatrettede) betydninger.

Regn kan fx både symbolisere renselse og liv, men også tristhed og melankoli. Derfor er det vigtigt, at du altid fortolker symbolerne i en tekst eller billede ud fra den øvrige kontekst og handling.

 

Dyr

Due: Fred, uskyld, venlighed

Enhjørning: Godhed, renhed, jomfruelighed

Ugle: Klogskab, kløgt

Hest: Intellekt, ædelhed, kraft

Slange: Ondskab, tvivl, udspekulerethed

Kat: Frihed, nat

Naturen i øvrigt

Planter (generelt): Livskraft, livscyklus, død, genopstandelse

Rose: Kærlighed

Lilje: Uskyld, renhed, jomfruelighed

Sol/lys: Guddommelighed, sandhed, oplysning, liv

Regn: Renselse, åbenbaring, liv / tristhed, melankoli

Stjerner: Håb, guddommelighed

Ild: Renselse, styrke, lidenskab / ødelæggelse, vrede

Genstande

Spejl: Sandhed, selverkendelse, visdom / forfængelighed, forgængelighed

Kors: Tro

Terning: Skæbne, det uberegnelige, tilfældigheder

Timeglas: Tid, forgængelighed, død, livets flygtighed

Vægt: Retfærdighed, upartiskhed, dom

Retninger

Nord: Vinter, kulde, mørke, alderdom, død

Øst: Forår, håb, sol, barndom

Syd: Sommer, ild, varme, ungdom

Vest: Efterår, alderdom, forfald

Farver

Hvid: Renhed, uskyld, jomfruelighed, fred, hellighed, lys, velsignelse, troskab, overgivelse (hvidt flad)

Sort: Ondskab, pessimisme, død, ulykke, nat, skræk, intethed, alvor, mismod, tungsind

Sort og hvid: Symboliserer modsætningen mellem godt/ondt, sandt/falsk, uskyld/skyld

Rød: Kærlighed, blod, liv, lidenskab, følelser, varme / fare, kamp, krig

Grøn: Håb, liv, fornyelse, friskhed, frugtbarhed, genfødsel, vækst, held

Gul: Jalousi, misundelse, falskhed, forræderi, fejhed, sygdom / liv, lys, modenhed, glæde

Blå: Ærlighed, trofasthed, visdom, himlen / melankoli, tristhed, længsel (the blues)

Guld: Gud, guddommeligt, hellighed, ædelhed, visdom, gavmildhed

Brun: Jord, tryghed, jordforbindelse, trivsel, frugtbarhed

Grå: Trist, kedelig


Kilde: studioportalen