Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Fantasien - en del af vores virkelighed...

 

Fantasien er bevidsthed på det indre plan. I sindet er fantasien med til at skabe virkeligheden for den enkelte. 
Den Spirituelle Intelligens tager højde for dette og mener, at også fantasi udtrykker virkeligheden - om end en anden form for virkelighed end den, vi normalt opererer med. 
En blind kan ikke se et træ, det betyder jo ikke, at træet ikke findes.
Et menneske kan måske se en engel og har måske en udviklet sensitivitet i synet, som gør, at vedkommende kan se en engel.
Fordi mange andre ikke kan se en engel, er det ikke ensbetydende med, at den/de ikke findes.

Nytænkning fødes af fantasien, derfor er både det indre og det ydre syn vigtige elementer for at udvide livssynet og vores mange intelligenser - også den Spirituelle Intelligens.

Kilde: Merete Gundersen 

www.siqintelligens.dk