Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Gøgen kukker...

 

Siden engang i maj, har gøgen kukket sin kuksang, gøgen stopper med at kukke i Juli. Så det er bare med at nyde kukkeriet så længe det varer. Jeg er så heldig, at jeg hver dag hører gøgen kukke i og omkring min have...

 

(Langt de fleste kender gøgens sang, kuk-kuu, men få kender den af udseende. Fuglen er falkeagtig med sine lange spidse vinger, og den har desuden en lang hale. Fjerdragten er askegrå med mørkere hale og vinger, og undersiden er lys med mørke tværbånd. Hunnen forekommer desuden i en sjældnere rustbrun fase. Gøgen er en snylter, der ikke selv tager sig af opfostringen af sine unger, men lægger sine æg i andre fugles reder. Gøgen har gennem generationer specialiseret sig i en bestemt værtsfugleart. Dens æg kommer med tiden til at ligne værtsfuglens mere og mere.

Gøgen har en massiv udbredelse i Europa og Asien. I Asien er den almindeligt udbredt overalt på nær det sydligste af kontinentet. I Europa er den ligeledes meget udbredt, og kun i det allernordligste, bl.a. på Island, findes arten ikke. I Danmark yngler gøgen over hele landet i blandt andet ådale, moser og løvskove, men ellers følger den udbredelsen af de værtsfugle, som den snylter på.)

 Kilde: Dansk Ornitologisk Forening