Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Vær sikker i lyn og torden...

Det voldsomme sommervejr kommer typisk i forbindelse med kraftige tordenbyger. De giver både skybrud, kraftige vindstød og ikke mindst lynnedslag. Kender du forholdsreglerne?

  1. Er du fanget i det fri af et tordenvejr, så sæt dig ned (helst på hug) med samlede fødder. I den stilling rager du ikke så højt op og rører kun jorden ét sted.
  2. Det er rimeligt sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer.
  3. Søg ikke ly under træer; specielt ikke enkeltstående.
  4. Undgå tårne, åbne pladser og høje punkter i terrænet.
  5. Rør ikke større elektrisk ledende ting fx hegn, rækværk, vandhaner eller apparater forbundet til el- og telefonnet. Kobl følsomt udstyr fysisk fra.
  6. Det er rimeligt sikkert at tale i mobiltelefon, men husk, det er en elektrisk ledende genstand, du har i hånden.
  7. En bil med lukkede døre, vinduer og soltag er sikker. Lynet undslipper via hjulene, selv om dækkene er dårlige ledere.
  8. Lad være med at tro, at cykling er ufarligt. En cykel er IKKE et lukket metalbur, der beskytter.
  9. På en båd i tordenvejr skal du søge væk fra masten; f.eks. bagest i cockpittet eller i kahytten. Rør ikke elektrisk ledende genstande og heller ikke f.eks. fiskestænger.
  10. Undgå badning. Du er højeste punkt, og lynets elektricitet løber langs vandoverfladen og skader på afstand.

Råd fra DMI.